Održavanje nekretnina

 Rivijera DOO Vam nudi nekoliko mogućnosti održavanja vaših nekretnina. Naš tim se sastoji od stručnih i kvalifikovanih a nadasve sigurnih majstora, dobavljača i advokata.U ovom opisu vam dajemo tri predloga saradnje. Svi dodatni oblici saradnje su mogući a usluge možemo podesiti prema vašim potrebama i željama.
Potpuno odžavanje uključuje
 • Obilazak i provjera vašeg posjeda protiv velikih oštećenja (eksterijer i enterijer), dva puta mjesečno,
 • Hitne intervencije nakon nevremena,
 • Prikupljanje službene (ne lične pošte) i prevod na strani jezik, po potrebi,
 • Organizovanje i plaćanje računa,
 • Korespodencija sa knjigovodjom,
 • Čišćenje i prikupljanje opalog lišća i sredjivanje bašte,
 • Čuvanje ključa – Omogućavanje ovlaštenog pristupa gostima vašem posjedu (uz pisanu izjavu),
 • Provjeravanje kućnih uredjaja na ispravnost – Gasne instalacije, Električne instalacije, Grijanje i klimatizacija objekata po potrebi,
 • Provjera i održavanje vodovodne / kanalizacione instalacije,
 • Kupovina osnovnih namjernica prije vašeg dolaska.

Osnovni paket održavanja nekretnina obuhvata:

 • Čuvanje ključa – Omogućavanje ovlaštenog pristupa gostima vašem posjedu (uz pisanu izjavu),
 • Obilazak i provjera vašeg posjeda protiv velikih oštećenja (eksterijer i enterijer), dva puta mjesečno,
 • Prikupljanje službene (ne lične pošte) i prevod na strani jezik, po potrebi,
 • Organizovanje popravki
 • Mjesečni izvještaj o stanju vašeg posjeda putem elektronske pošte. Detaljni izvještaji o izvršenim inspekcijama, sa dodatim fotografijama po potrebi

Čuvanje ključa:

 • Čuvanje ključa – Omogućavanje ovlaštenog pristupa gostima vašem posjedu (uz pisanu izjavu).