Konsalting usluge

Konsalting u oblasti novih projekata ili rekonstrukcija postojećih nekretnina

 Rivijera DOO vrši usluge konsutacija sa investitorima i kupcima koji žele da započnu novi projekt ili urade rekonstrukciju postojeće nekretnine. Naše iskusno i obučeno osoblje posjeduje znanja u oblasti planiranja i zakazivanje poslovnih kontakata i ugovaranja posla sa arhitektama, građevinarima i dobavljačima materijala. Znamo od koga možete dobiti očekivani kvalitet. Želimo vam pomoći u svim aspektima projekta uključujući i savjetovanje o idejama za uštedu novca.