• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • youtube
  • instagram

  Kontaktirajte nas:
     +382 67 316-067

Pravna regulativa

Pravni postupak u prometu nekretnina u Crnoj Gori

Prilikom kupovine nekretnine u Crnoj Gori, kupac treba znati pravni posupak u prometu nekretnina u Crnoj Gori.
Promen nekretnina se vrši u prisustvu javnog notara - notara. 

Funkcije i službene dužnosti Notara su:

  • Izrada kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavca,
  • Djeluje kao službeno lice koji provjerava pravni status nekretnina,
  • Djeluje kao nadzorno tijelo koje nadzire ispunjavanje svih obaveza kupca i prodavca.

Na taj način javni notar štiti prava kupca i prodavca, kao i osiguranje procesa prometa nekretnina tako da obje strane ispune svoje obaveze prema uslovima i odredbama ugovora o prodaji.Javni notar je također odgovorna stranka koja osigurava proces prometa nekretnina provodi u skladu s crnogorskom zakonu.

Ovdje mozete preuzeti zvaničnu Zakonsku regulativu u prometu nekretnina u Crnoj Gori

Proces transakcije

Preliminarni kupoprodajni ugovor je dogovoreni dokument koji potpisuju obije strane u prisutstvu javnog notara. Ovaj ugovor je sastavljen na crnogorskom jeziku, te u skladu s crnogorskim zakonom. Javni notar takođe će potpisati i ovjeriti kupoprodajni predugovor, dajući mu službeni status.

U slučaju da je jedna od strana u prometu nekretnina strani državljanin, obavezno je prisustvo zvaničnog sudskog tumača, koji je po Zakonu dužan da čita, prevodi i objasni sadržaj ugovora na materinjem jeziku stranog državljanina. Tumač će potpisati i zapečatiti ugovor sa svojim službenim pečatom. On će kasnije dati prevedenu i zapečaćenu kopiju ugovora stranom državljaninu na njegovom materinjem jeziku.

Često se u prometu nekretnina u Crnoj Gori, kao osiguranje započetka posla, uplaćuje početni depozit od 10% od kupoprodajne cijene prilikom potpisivanja predugovora. Tokom potpisivanja predugovora, dogovara se i rok završetka transakcije. Ovaj rok je obično dvije sedmice od dana preliminarnog ugovora. Ovaj datum se može mijenjati uz suglasnost stranaka.

Predugovor postaje Ugovor o prometu nekretnina nakon plaćanja pune ugovorene cijene. Uz kupca ili njegovog zastupnika, obavezno je prisustvo i Notara, koji vrši službenu potvrdu o punoj isplati. Potvrda plaćanja se dobija od banke kupaca. Javni notar će izdati završni izvještaj o potvrdi završetka transakcije.

U slučaju da Rivijera DOO djeluje kao agent kupca, mi ćemo službeno zavesti nekretninu na ime kupca u Upravi Nekretnina Crne Gore.

Veoma je važno ispoštovati datume predugovora, jer probijanjem rokova kupac gubi polog.

Po završetku, taksa za promet nekretnina u vrijednosti od 3% procjenjene vrijednosti nekretnine se plaća Poreskoj upravi. Procjena se vrši na temelju ugovornog iznosa, ali Poreska uprava zadržava pravo procjene vrijednosti nekretnine. Porez mora biti plaćen u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja Uprave Nekretnina o završenom prenosu vlasništva. Javni notar je odgovoran za slanje kopije kupoprodajnog ugovora s crnogorskoj Poreskoj upravi.

Prva kupovina nekretnine, direktno od graditelja - investitora su izuzeti od poreza za promet nekretnina.