• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • youtube
  • instagram

  Kontaktirajte nas:
     +382 67 316-067

  Позвоните нам:

     +382 67 316-067

Divni biser Jadrana

Crna Gora je mala ali raznovrsnim detaljima prošarana država u centru Balkanskog poluostrva na Jadranskom moru. Na površini od 13.812km 2 svega 625.000 stanovnika (po popisu iz 2011).

Crne Gore bila je nastanjena još u praistoriji. Značajan period u istoriji je odvajanje i dobijanje nezavisnosti Duklje od Vizantije. Tokom tog perioda državno uredjenje bilo je kraljevina. U 11. vijeku dolazi pod uticaj srpskih dinastija, a pred kraj 15. vijeka područje današnje Crne Gore, pada pod upravu Otomanske imperije.

U ovom periodu samo mali dio oko Cetinja i okolnih sela ostaje nezavisan, odakle se organizuju mnogi ustanci koji na kraju rezultiraju pobjedom u Balkanskim ratovima. U istom periodu, Bokokotorski zaliv pada pod uticaj Venecije, i ostaje sve do pada Republike pred kraj 18. vijeka.

Nezavisnost Crne Gore je potvrdjena od Turske iimperije 1878, a 1910. postaje kraljevina. Status kraljevine traje do 1918. i kraja Prvog svjetskog rata, kada se ujedinjuje sa Kraljevinom Srbijom, formirajući Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslaviju.

Danas, Crna Gora je nezavisna od 21. maja 2006.

 

Posjedovati Nekretninu u Crnoj Gori

Koliki su troškovi i provizije kupovine nekretnine u Crnoj Gori?

Osnove pravnog pokrića prometa nekretnina su označene po Zakonu donešenom 1996. godine, u kome je definisan princip reciprociteta prilikom kupovine nekrtetnina u Crnoj Gori.

Stranci i strana privredna društva mogu kupovati nekretnine ako su one neophodne za obavljanje njihovih djelatnosti u Crnoj Gori. Državljani drugih država mogu jednostavno kupiti kuću ili stan čak iako oni nisu neophodni za obavljanje poslova, medjutim, kupovina zemljišta (placeva) je limitirana za samo na strana pravna lica.

Century 21 Rivijera je specijalizovan u zastupanju kupaca kao i prodavaca nekretnina u Crnoj Gori.

Koliki su troškovi i provizije zastupnika i advokata u Crnoj Gori? Koji su ostali troškovi kupovine nekretnina?

Kupovina nekretnine u Crnoj Gori je posao koji se lako obavlja.

Zakonska regulativa je postavljena u novom Zakonu o prometu nekretnina od 26. juna 2013, neznatno mjenjajući takse. Molimo vas da nas kontaktirate o tačnim taksama prilikom kupovine kako bi izbjegli bilo kakve nesporazume.

Biće nam čast pružiti Vam potpunu podršku i pomoć u svim nepoznanicama i nesigurnostima u poslu sa nekretninama u Crnoj Gori.

Troškovi zastupanja, posrednika, advokata i notarskih taksi, registracija, poreza i taksi za prenos vlasništva... su transparentne i detaljne informacije ćemo vam pružiti u našim kancelarijama.

 

Gdje je dobar povrat investicije u poslu sa nekretninama u Crnoj Gori?

Crna Gora ima ogromne potencijale u rastu, razvoju i povratu investicija u poslu sa nekretninama. Progres u ovoj industriji se osjeća od 2000. godine sa stabilnom stopom rasta. Mnogo novih investicija je pokrenuto u Crnoj Gori i cijene nekretnina su u rastu.

Vjerovatno ćete se zapitati kada je najbolje investirati u nekretnine u Crnoj Gori? Direktan odgovor bi bio - Upravo sada. Cijene u budućnosti će rasti. Sve veće i bolje investicije, luksuzniji i veći objekti, će biti u prodaji, a cijene će ići uzbrdo, potvrđujući da će povrat investicija (ROI) biti siguran i stabilan.

Predlažemo vam interesantna mjesta za investiranje za slijedećih 5 do 10 godina:

  • Opština Herceg Novi: Poluostrvo Luštica na kome se već obavljaju velike investicije, Kumbor i okolna naselja su trenutno u razvoju sa velikim projektima.
  • Tivat: Otkako je Porto Montenegro otvorio svoje kapije, to je postao veliki motor razvoja ovog kraja, reklamirajući ovu nekada uspavanu opštinu kao novi Monako, prizivajući džet set i velike uloge u ovu sredinu.
  • Žabljak i Durmitorski reon: Tu je duša Crne Gore. Ovo je prostor u kome je zimska ljetnja sezona ista po prihodima. Ljudi naprosto sve više traže prirodu i prirodno okruženje, s Durmitor nudi najbolje.
  • Kotor i unutrašnji dio bokokotorskog zaliva: To je dio pod zaštitom UNESCO-a. Istorija, ljepota života i opušteni život.

 

© Tekst i fotografije www.istankov.com


Herceg Novi

Prostor na kome se nalazi Herceg Novi bio je naseljen u vrjeme neolita i ranog bronzanog doba. Uticaj grčkih trgovaca se osjeća u periodu od petog do trećeg vijeka prije nove ere, a rimsko carstvo gradi puteve povezujući sa okolnim ...

Opširnije

Žabljak

Crna Gora nije samo uska linija gradova duž Jadranskog mora. Ime naše države dolazi od nečeg potpuno drugačijeg - planina - planina bogatih crnogoricom. Durmitorska površ je kumovala imenu države, tako da ...

Opširnije